2009-10-29 - Zebranie Komitetu Organizacyjnego Maratonu Pływackiego Romana Bartkowiaka.

Dnia 29-go października prezes został zaproszony przez p. Romana Bartkowiaka na spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego jego Maratonu (Spotkanie to odbyło się w Restauracji "Cztery korony"). Roman chce przepłynąć rzeką Wartą odcinek 120 km. Z miejscowości Żrekie k. Konina do Śremu. Wyczyn ten zaplanowano na połowę lipca 2010 r. (dokładna data nie została jeszcze ustalona). W spotkaniu uczestniczyli ludzie zaangażowani w to przedsięwzięcie, czyli trener Romana, sędziowie, płetwonurkowie i nurkowie, medycy, stermotorzyści, dysponenci łódek, kajaków, pontonów i oczywiście Tadeusz Krześlak ze swoją "Bajką". Obecny był p. burmistrz Adam Lewandowski i kilku radnych. Wszyscy oni deklarowali swoją pomoc. W imieniu członków Klubu, zadeklarowałem naszą pomoc na niwie promocyjnej (przed imprezą) oraz doping na trasie, jak to było dotychczas o czym nie omieszkałem wspomnieć.