2009-11-20 - 1% podatku.

Niżej wymienieni koledzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz naszego Klubu.

Są to :

1. Włodzimierz Bobrowski.

2. Andrzej Ejchorszt.

3. Bogdan Słabolepszy.

4. Kazimierz Ślaziński.

5. Wojciech Ślaziński (syn Kazimierza).

6. Państwo Statuccy (córka i zięć Bogusława Kuczyńskiego).
W sumie uzyskaliśmy tą drogą 190,10 gr.