2010-02-12 - IV Powiatowa Wystawa Kronik.

Jeden z naszych kalendarzy, na rok bieżący, lecz ilustrujący niektóre wyjazdy ubiegłoroczne, został ofiarowany Towarzystwu Miłośników Ziemi Śremskiej, na ręce prezesa p. Mariana Dominiczaka. Widząc ten kalendarz-jednoroczną kronikę, prezes zaproponował, byśmy pokazali go na wystawie kronik. Wobec powyższego, zaniosłem kalendarz-kronikę na wystawę. Byłem na otwarciu, wysłuchałem prelekcji pana doktora Marka Rezlera i brałem udział w dyskusji. Byłem również na zamknięciu wystawy, gdzie usłyszałem wiele ciepłych słów pod naszym adresem. Otrzymałem również pisemne podziękowanie dla Klubu, które zamieszczam.