2010-02-12 - Deklaracja współpracy z Towarzystwem Animatorów Rekreacji i Sportu TARIS oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN.

W imieniu ŚKR "Żwawe Dziadki" podpisałem List Intencyjny deklarujący wolę współpracy z Towarzystwem Animatorów Rekreacji i Sportu TARIS z siedzibą w Puszczykowie oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w ramach projektu "Rajd po zdrowie w Mikroregionie", którego realizacja przewidziana jest 3 października 2010 roku.

Nasze zadanie polegać będzie na pomocy w organizacji rajdu: prowadzeniu peletonu, objechaniu i przygotowaniu tras itd. itp.