2010-04-22 - Święto Matki Ziemi.

Dzień ten szczególnie uroczyście obchodzony jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. W tym roku zapisze się szczególnie w pamięci potomnych i na kartach historii. A to dlatego,że po ponad stu latach od powstania, Towarzystwo otrzymało od społeczeństwa sztandar. Komitetowi ufundowania sztandaru przewodniczył burmistrz Adam Lewandowski a głównymi sponsorami było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z prezesem Andrzejem Szczepaniakiem i prywatne przedsiębiorstwo przewozowe TOTEM Artura Strzelca. Na uroczystości przekazania sztandaru nie zabrakło prezesa Śremskiego Klubu Rowerowego "Żwawe Dziadki". Uroczystość w Parku im. Powstańców Wlkp. zakończyła się składaniem kwiatów. Prezes kwiat złożył pod obeliskiem poświęconym ks. Piotrowi Wawrzyniakowi, który również miał swój wkład w rozwój Towarzystwa.