2010-10-30 - Wyjazd do Lgowa.

Zgodnie z założeniem dzień ten poświęciliśmy na wyjazd do Lgowa. Na stałym miejscu zbiórki zjawili się: Bogdan, Jurek i Sławek. Wybrali jednak swoją krótką trasę. Ja wyjechałem ok. 10.00 i pojechałem zgodnie z założeniem. Przez Książ Wlkp., Chociczę, Klękę, Chrzan, Bieździadów do Lgowa. Wyjazd ten miał na celu przybliżenie postaci Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego. Okazją było zbliżające się święto zmarłych oraz nieodległa rocznica wybuchu Powstania Wlkp. Zbigniew hrabia Gorzeński, herbu Ostroróg był dowódcą VI Okręgu Wojskowego utworzonego 07.01.1919 r. W stopniu podporucznika dowodził Okręgiem skupiającym powiaty: śremski, jarociński, pleszewski, gostyński, rawicki, koźmiński. W początkowym okresie w skład tego okręgu wchodził również pow. krotoszyński. Skorzystałem z możliwości zwiedzenia kościółka, zapaliłem znicz na grobie hrabiego Gorzeńskiego i ruszyłem z powrotem. Dojechałem do Dębna gdzie promem przeprawiłem się na prawy brzeg Warty. Wałem dojechałem do Lubrzy. Stamtąd szosą do Nowego Miasta. Następnie przez Komorze Nowomiejskie, Boguszynek, Świączyń, Gogolewo, gdzie wjechałem na Nadwarciański Szlak Rowerowy, do Olszy. Tu okazało się, że szlak zgubiłem i szosą dotarłem do Śremu. Była godz. 18.30. Przejechałem ponad 100 km.