2007-06-15 - Wizyta w Komendzie Policji w Śremie.

Zaproszenie na spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji oprócz nas przyjął pan Tadeusz Rączkiewicz koordynator sportu i turystyki ze Starostwa Powiatowego w Śremie, pani Barbara Jabłońska z ramienia Burmistrza Śremu, komendant Straży Miejskiej pan Goliński. Byli również przedstawiciele śremskiej prasy oraz TV Relax i Klubu Relax. Poza tym było dwóch panów ze sklepu rowerowego Green Bike z ul. Zielonej (panowie T. Zając i D. Rojek).

Z ramienia policji był oczywiście pan Komendant Komendy Powiatowej Policji w Śremie młodszy inspektor Ryszard Balczyński, pan Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Pow. Policji w Śremie aspirant sztabowy Zbigniew Broniarz, pan naczelnik..., oraz prowadząca spotkanie pani rzecznik Ewa Kasińska. Po wypowiedziach pana Rączkiewicza, który bardzo nas chwalił, po wypowiedziach pana Golińskiego, który omawiał ogólnie problemy rowerzystów i z rowerzystami w Śremie, głos zabrał pan naczelnik Broniarz. Konkluzja Jego wypowiedzi była taka, że jak powstanie wreszcie obwodnica to sytuacja w mieście się polepszy.

Prezes ŚKR "Żwawe Dziadki" wskazał kilka punktów, które wymagają korekty lub uzupełnienia. Powołał się również na nowo powstałą Komisje złożoną z policji, służb miejskich i powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych), która ma koordynować prace związane z bezpieczeństwem na drogach. Pan naczelnik Broniarz stwierdził, że prezes Klubu zostanie poproszony do tej Komisji.

Zademonstrowano również rower policyjny. Zgromadzeni rowerzyści zasugerowali, że jak będziemy organizować w Śremie rajd w Dniu bez samochodu (22.09.2007) na czele będzie jechał policjant na rowerze a zamykał kawalkadę będzie strażnik miejski na rowerze. Będziemy tą propozycje bardzo mocno promować.

Następnie panowie ze sklepu rowerowego demonstrowali przyniesione akcesoria. Oświadczyli ponadto, że członkowie ŚKR "Żwawe Dziadki" będą mieli w ich sklepie upust 15%. (W związku z powyższym dostarczyłem w dniu 18.06.2007 panu Szymonowi Kowalskiemu listę naszych członków - imię, nazwisko i pesel).

Na koniec Policja obdarowała nas kamizelkami odblaskowymi a sklep Green Bike drobiazgami rowerowymi.