2011-04-01 - Spotkanie w Urzędzie Miasta.

W dniu tym w sali sesyjnej Urzędu miejskiego w Śremie, na zaproszenie p. Marii Świdurskiej zebrali się uczestnicy Targów Aktywni 50+. Przybyli emeryci, podopieczni OPS-u i uczestnicy Targów reprezentanci Żwawych Dziadków. Przybył również p. burmistrz p. Adam Lewandowski. Zarówno On jak i p. Świdurska, dziękowali za reprezentowanie Gminy na poznańskich Targach.
Po uroczystości w Ratuszu, Sławek dołączył do grupy udającej się szlakiem Maksymiliana Cygalskiego, do Zawór, na zaproszenie Tow. Mił. Ziemi Śremskiej.