2011-05-07 - Rowerem do Włościejewek.

UGRŚ-ŚOWMP zorganizowała otwarcie sezonu rowerowego z metą we Włościejewkach. Każda ekipa (drużyna) jechała swoją trasą na metę we Włościejewkach na autodromie 4A. Do nas dokoptowała Pani Dorota, pan Marek, Przemek oraz pan Tadeusz. Jechał również, co nas bardzo ucieszyło kol. Piotr. Wyjechaliśmy o 9.00 spod wierzby. Przez Pyszącą, Chrząstowo, Dobczyn, Feliksowo dojechaliśmy na teren autodromu. Jako ciekawostkę podam, że między Feliksowem a Międzygórzem na całej długości jest położony asfalt. Po otwarciu imprezy przez przewodniczącego Unii, burmistrza Śremu p. Adama Lewandowskiego (przyjechał na motorze !!!), odebraliśmy od Niego i p. dyrektor Biura ŚOWMP Moniki Bulińskiej, podziękowanie za propagowanie jazdy na rowerze. Skorzystaliśmy z poczęstunku i dopingowaliśmy młodych uczestników gier i zabaw. Wracaliśmy przez Brzóstownię, Książ i Zaborowo. Spotkaliśmy rowerzystów-dolnoślązaków zamieszkałych w Jarosławkach. Wymieniliśmy poglądy co do naszych Ziem. Do Śremu wróciliśmy ok. 14.00 po przejechaniu ok. 50 km.