2011-05-21 - Dzień szpiku.

Fundacja Anny Wierskiej "Dar szpiku" powstała w 2008 roku. Nadrzędnym celem Fundacji jest oswajanie strachu, walka z niewiedzą, niesienie pomocy i nadziei tym wszystkim, którzy znaleźli się w krainie nowotworów...(cytat z ulotki Fundacji). Koledzy spotykają się o godz. 13.00 pod wierzbą. Potem jadą na miejsce głównych wydarzeń do Parku im. Powstańców Wlkp.