2011-05-28 - Sobota rowerowa.

Jak w każdą sobotę pod wierzbą stawiła się grupa rowerzystów. Po omówieniu bieżących spraw, koledzy wyjechali na trasę.