2011-05-29 - Niespodziewane spotkanie.

Niedzielna wycieczka zawiodła nas do Książa Wlkp. Tam nastąpiło spotkanie z grupą rowerzystów z Koła Rowerowego Ogniwo z Poznania. Jechali Oni trasą, umownie zwaną "Wiosny Ludów". Przewodnikiem po historii i pilotem wycieczki był kol. Jacek. Po zwiedzeniu miejsc związanych z obroną Książa w 1848 r. ruszyli w kierunku Śremu. "Zabraliśmy się" z nimi. W Zaworach usłyszeli historię Maksymiliana Cygalskiego (przy Jego obelisku). W Śremie zatrzymali się przy dębie Floriana na terenie "Klasztorku". Potem odwiedzili śremski cmentarz (obelisk Wiosny Ludów i obelisk Powstania Wlkp). Następnie zapoznali się z naszym Placem 20-go października i jego ciekawymi elementami. Potem odwiedzili miejsce zwane "Gajówka" w Zbrudzewie. Po czym ostro ruszyli do Poznania.