2011-11-13 - Odszedł Pan Janusz Cygalski.

Dnia 2011-11-13 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł pan Janusz CYGALSKI. Pan Janusz - syn Maksymiliana Cygalskiego, gościł w Śremie i w Zaworach koło Książa Wlkp. niejednokrotnie, szczególnie od momentu posadowienia w Zaworach obelisku z tablicą poświęconą Jego Ojcu, Maksymilianowi - bohaterskiemu obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 r. Miejscem zamieszkania Pana Janusza Cygalskiego było Mogilno, gdzie również spotykaliśmy się z Nim podczas naszych wypraw do tej miejscowości (wypraw związanych z postacią wspólnego bohatera Mogilna i Śremu - ks. Piotra Wawrzyniaka). Rodzinie zmarłego a szczególnie siostrze Pani Stefani Koziarowskiej z Sopotu składamy wyrazy serdecznego współczucia.