2012-01-03 - Powitanie Sławka.

Sławek wrócił z afrykańskiej podróży. Zebraliśmy się w klubie Relaks aby Go powitać i omówić plany na 2012 rok.