2012-02-23 - Robocze spotkanie w Klubie Relax.

Po powitaniu zebranych (10 osób), prezes pogratulował kolegom postawy na wizji Teleekspresu. Następnie przedstawił kandydata na członka Klubu (Błażej Kardasz). Potem przedstawił propozycje rajdów i innych wyjazdów, jakie wybrał spośród tych jakie otrzymał z ościennych Klubów. Koledzy dodawali swoje propozycje. Potem zapoznano się z dwoma pozycjami książkowymi dotyczącymi Kazimierza Nowaka, które będą dostępne po prezentacji Bogusława Kuczyńskiego na Uniwersytecie Ludzi Ciekawych Świata 29 marca br.