2012-03-09 - Stowarzyszenie Miłośników Rzeki Warty.

Na zaproszenie pana Jerzego Ratajczaka, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Rzeki Warty, prezes wraz z wiceprezesem udali się do Klubu Relax SM. Z zaproszenia prezesa Ratajczaka skorzystali obywatele śremscy, mający czy to służbowo czy emocjonalnie do czynienia z rzeką. Omawiano postulaty zgłaszane przez SMRzW odnośnie zagospodarowania jej brzegów, jak i samego biegu rzeki. Nas rowerzystów dotyczyłby postulat utworzenia na wale przeciwpowodziowym - wewnętrznym (Warta - Kanał Ulgi), ciągu pieszo-rowerowego. Na zakończenie spotkania prezes Ratajczak apelował o wskazywanie swoich przemyśleń i propozycji w tym temacie. Prezes Bobrowski zaprosił zebranych na wykład Bogusława Kuczyńskiego o jego podróży rowerowej po Tunezji (wykład na ULCŚ).