2012-03-17 - Spotkanie i wyjazd na trasę.

Pod wierzbą zebrała się pokaźna grupa rowerzystów. Prezes przedstawił zebranym prośbę p. Moniki Bulińskiej odnośnie uwag co do Jej projektu "Paszportu rowerzysty". Następnie zapisał chętnych na rajd "Fortuny". Potem kolega Marek Lange zaproponował trasę do przebycia. Została zaakceptowana i koledzy pojechali przez Mechlin, Dąbrowę, Luciny, Czmoń, Radzewo, Czmoniec, Zbrudzewo do Sremu. Naszemu spotkaniu przysłuchiwał się redaktor "Tygodnika Śremskiego". Pierwszy przystanek był przy świetlicy w Mechlinie (ewentualne miejsce imprezy związanej z rozpoczęciem sezonu rowerowego). Zakończenie wyprawy miało miejsce przy obelisku poświęconym pomordowanym Śremianom w listopadzie 1939r. (Żadnej wskazówki, żadnej strzałki od szosy, kto nie zna ten nie trafi!!).