2012-03-24 - Dolsk - Błazejewo - Książ Wlkp.

Spotkaliśmy się pod wierzbą i pojechaliśmy na trasę Kadzewo - Dolsk - Błażejewo - Książ Wlkp.