2012-04-02 - Rajd Rowerowy dla uczczenia pamięci Jana Pawła II.

W dniu tym, jak co roku od kilku już lat, zebraliśmy się w pawilonie Ośrodka Opiekuńczego (tzw. Klasztorku). Podopieczni tej placówki przedstawili zebranym inscenizacje przygotowaną na motywach ulubionej pieśni papieża BARKA. Zebrani to byli przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, uczniowie kilku śremskich szkół średnich, kombatanci i przedstawiciele Klubu Rowerowego "Żwawe Dziadki". Po przedstawieniu rowerzyści ruszyli na szlak. Było nas ponad 50 osób. Po przejechaniu tzw. Szlaku Maksymiliana Cygalskiego zebraliśmy się wszyscy przed leśniczówką w Zaworach. Przy obelisku poświęconym tej postaci, obok którego rośnie dąb poświęcony Janowi Pawłowi II, odbyła się druga część uroczystości. Prowadzili ją uczniowie ze szkoły podstawowej w Konarzycach.