2012-05-12 - Zaproszenie na rajd do Mechlina.

2012-05-12 Spotykamy się na naszym stałym miejscu o godz. 9.00. Jedziemy przez Zbrudzewo, Czmoniec, Radzewo, Czmoń, Luciny, Dąbrowę do Mechlina. Tam przy wiejskiej świetlicy (dawna szkoła) grupują się uczestnicy rajdu rowerowego rozpoczynającego sezon rowerowy w Śremie.