2012-06-16 - 1.Wyjazd do Lichenia.

Kaziu, Florek, Eugeniusz, Paweł i Janusz pojechali na pielgrzymkę rowerową do Lichenia (zamiast pielgrzymki do Częstochowy). Powrót nastąpił dnia następnego.