2012-08-12 - Rajd rowerowy

W czasie mszy św. a także bepośrednio po niej, ks.proboszcz Ryszard Adamczak prosił o modlitwę za nas a także polecał nas opiece św. Krzysztofa. We mszy św. uczestniczył również p. Rafał Regulski z Radia Merkury. Po niej odbyliśmy krótką rozmowę z ks. proboszczem a także z p. Rafałem. Do Rawicza ruszyła nas piątka (Jurek, Mietek, Eugeniusz, Włodek, Czesław). Sławek i Kaziu po mszy św. udali się do domów i przyjechali później. Wraz z Kaziem przybył Florek. Przejechaliśmy 68 km.