2012-11-29 - Działania godne uwagi - efekt współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Na zaproszenie Centrum PISOP (Poradnictwo, Informacje, Szkolenia Organizacji Pozarządowych) i Centrum Informacyjno-Doradczego, prezes wziął udział w Forum Organizacji Pozarządowych, który miał miejsce w Poznaniu. Gości powitała i przedstawiła prelegentów pani Ewa Gałka - prezes Centrum PISOP. Następnie krótki wykład miał Piotr Kotlarek z Centrum PISOP (koordynator obszaru współpraca). W panelu dyskusyjnym ekspertów uczestniczyli: Łukasz Waszak-Sieć SPLOT Łódź (prawnik), Izabela Leśniak - Urząd Miasta Poznania, Piotr Drygała - Urząd Miejski w Dabrowie Górniczej (Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych). W roli prowadzącej - Ewa Gałka. Po panelu dyskusyjnym ekspertów i krótkiej przerwie, uczestnicy spotkania podzielili się na trzy grupy i udali na warsztaty. Oprócz wyżej wymienionych ekspertów, jedną grupę poprowadziła Bożena Kubacka - pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Warsztaty trwały ponad godzinę i były bardzo owocne. Po nich odbyło się uhonorowanie laureatów konkursu Działania Godne Uwagi. Poprowadziła je Justyna Schaefer-Kurkowiak z Centrum PISOP. Podsumowania Forum dokonała Ewa Gałka.