2013-03-21 - Zebranie członków Klubu.

Podczas zwołanego na ten dzień zebrania, prezes przedstawił członkom sfinalizowaną sprawę ubezpieczenia. Od tego rolu wszyscy członkowie klubu są ubezpieczeni w PZU w programie "Bezpieczny rowerzysta" w ramach składek członkowskich. Potem omówiono kwestię nieuczestniczenia w pracach Klubu kol. Mariana Okonka i innych zalegających ze składkami. Postanowiono o wykluczeniu ich z Klubu (kol. Andrzej Baraniak, Ryszard Balczyński, Marian Okonek). Nastepnie przyjęto do Klubu nowego członka - Kazimierza Czeterboka. Ostatnia sprawa to zebranie od członków chcących jechać na Rajd "Słupa konińskiego" kwoty wpisowego, które prezes przekaże do Organizatorów rajdu do Konina.