2007-07-14 - Jechaliśmy Piaski-Grabonóg-Cichowo

2007-07-14 wyruszyliśmy jak zwykle spod wierzby i przez Dolsk, Mszczyczyn dojechaliśmy do miejscowości Piaski. W Piaskach - Marysinie znajduje się szpital Ojców Bonifratrów. Braci zakonnych jest trzech. Szpital ma podpisaną umowę z NFZ na określone zadania, w realizacji których pomaga personel świecki. Brat Wincenty ("w cywilu" Jacek) przybliżył nam historie i dzień dzisiejszy obiektu. Następnie oprowadził nas po nim. Niektórzy koledzy skorzystali z usług białego personelu i poprosili o wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Obejrzeliśmy sale do rehabilitacji oraz kaplice. Szpital nie ucierpiał w czasie wojny i choć zmieniał właściciela, zawsze spełniał te samą funkcję.
Po zapoznaniu się z obiektem, pożegnaliśmy miłych gospodarzy i udaliśmy się do Grabonogu. W miejscu urodzenia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wspomnieliśmy Jego osobę. Potem wspominalśmy (przynajmniej niektórzy) ciężką pracę na roli, oglądając zgromadzone tam maszyny rolnicze. Miejsce to służy obecnie uczniom Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego.
Stamtąd przez Gostyń pojechaliśmy do Kunowa. W "Kunowiance" zjedliśmy obiad (nie najgorszy, chociaż schabowy był trochę mały). Po obiedzie, przez Dalabuszki i Łagowo zajechaliśmy do Cichowa. Popatrzeliśmy trochę na zawody konne i wróciliśmy do Śremu.