2014-04-01 - Nowe stroje od burmistrza.

1-go kwietnia spotkaliśmy się w Klubie Relax o godz. 18.00 z burmistrzem Adamem Lewandowskim na okoliczność ufundowania nowych kompletów strojów rowerowych. Przybyli wszyscy aktywni członkowie naszego klubu. Po oficjalnym podziękowaniu burmistrzowi za nowe stroje przez naszego prezesa "Sławka" Kuczyńskiego, przy skromnym poczęstunku rozmawialiśmy z burmistrzem na wiele tematów. M. in. doweidzieliśmy się o planach gminy w temacie nowych ścieżek rowerowych oraz wypożyczalni rowerów. Podzieliliśmy się informacjami o naszych planach na ten rok.