2014-09-26 - VII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych

Proszę o zapoznanie z treścią załącznika.