2014-10-04 - Rajd Rowerowy w Donatowie

Proszę o zapoznanie z załącznikami.
W sobotę zbiórka pod wierzbą po staremu, ostatni raz o godz. 9.00.
:-)