2014-10-19 - XII Wielkopolski Rajd „Wielcy Wielkopolanie – Tytus Działyński” Kórnik 19 październik 2014

W sobotę 11 października o godz. 10.00 pod wierzbą bedę zbierał po 8zł na wpisowe za udział w rajdzie.
Ważniejsze szczegóły:

 Trasa VIII – „Samodzielna” – dowolna (każdy według własnego opracowania) -  samochodami, pieszo, rowerami. Uczestnicy tej trasy muszą dotrzeć na metę najpóźniej do godz. 13.00.


 Meta Rajdu:


Meta rajdu ulokowana będzie na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku ul. Ignacego Krasickiego 1. Czynna będzie w godz. ; 11.30 14.00.Zgłoszenia udziału:


Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna imienna lista) przyjmowane będą:


 -      


  -pocztą elektroniczną eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia , godz. 20.00.Zgłaszający określa dokładnie trasę!!!!!!!!!!!!

W ramach opłaty wszyscy uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy,
- ciepły posiłek na mecie,
- punkty na OTP i KOT,
- nagrody w konkursie wiedzy: ”Tytus Działyński i okolice Kórnika”,
- puchar dla najliczniejszych drużyn,
- zwiedzanie Arboretum w Kórniku.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie oprócz osób które mają opłaconą składkę PTTK za 2014 rok; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ew. szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Mirek