2015-07-18 - Rajd Rowerowy "Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka"

Zapraszamy do udziału.

Warunki uczestnictwa w załączeniu.

Mirek