2015-09-24 - XXII Wielkopolski Rajd "Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego"

W imieniu organizatorów informuję/zapraszam na rajd.
XXII Wielkopolski Rajd
„Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”
WIERZENICA
Sobota 26 września 2015r.
REGULAMIN RAJDU


Organizatorzy Rajdu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Koło „Łaziki” Swarzędz oraz
Oddział Środowiskowy Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
przy współpracy:
Parafii Wierzenica.
Szkolnego Koła PTTK przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Koła Turystyki Rowerowej PTTK „Viator” im. R. Walerycha w Czerwonaku.
Szkolnego Koła PTTK „W Zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach.
Koła Terenowego PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu.

Instytucje wspierające:
Powiat Poznański
Miasto Poznań
Gmina Swarzędz

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu :
Z – ca Komandora - Zbysław Kaczmarek
Sekretariat -Hanna Dominiak, Romuald Królak
Skarbnik -Maria Pelińska, Henryk Peliński
Kwatermistrz -Paweł Kubiak

Trasy Rajdu:
Trasa I, autokarowo - piesza: start autokarem godz. 8.30 Swarzędz /pętla autobusowa Os. Kościuszkowców/- następnie godz. 9.00 Poznań/sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich/ Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29; - następnie godz. 9.30 Poznań/parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego na Komandorii/- przejazd do Kicina - dalej pieszo do Wierzenicy . Około 5 km.
Kierownicy trasy: Halina Bukowska, Janusz Przybył.

Trasa II, piesza: start godz. 9.30 Owińska /Stacja PKP/ - Maruszka – Wierzenica. Około 12 km. Kierownicy trasy: Szymon Wieczorek; Mirosław Matelski.

Trasa III, rowerowa: start godz. 9.00 Poznań-Malta/przy Źródełku/ – Gruszczyn/godz. 10.00 dołączają mieszkańcy Swarzędza/ – Uzarzewo – „Lasy Kobylnickie” – Wierzenica. Około 20km w jedną stronę. Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek.

Trasa IV, rowerowa: start godz. 10.00 Owińska /plac przed Pałacem/ - Puszcza Zielonka – Wierzenica. Około 18 km w jedną stronę.
Kierownik trasy: Izabela Jankowska.

Trasa V, dowolna: Uczestnicy wędrują samodzielnie na wybranejprzez siebie trasie pieszo, rowerami, samochodami; winni się stawić na mecie najpóźniej o godz. 12.00

Meta rajdu :
Meta rajdu ulokowana będzie na placu przy Kościele w Wierzenicy.
Czynna będzie w godz. 11:00 do 13:30

Komunikacja: Powrót: organizator zapewnia dowóz uczestników z trasy „nr I” do Poznania, pozostali uczestnicy powrót we własnym zakresie.

Zgłoszenia uczestnictwa:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (koniecznie imienna lista):
a)w Poznaniu w siedzibie OddziałuŚrodowiskowego Poznań-Nowe Miasto na Ratajach,Os. Boh. II Wojny Światowej 29 (budynek Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Kruczej) w wtorek 22.09.2015 r oraz czwartek 24.09.2015r; w godz. od 16.30 do 18.00,

Można zgłaszać się mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl do 24.09.15 r do godz. 20.00.
Telefon kontaktowy: 885-304-835
Zgłaszający koniecznie podaje numer trasy rajdu!!!!!!!!!!!!!!

Odpłatność:
Odpłatność wynosi: 10zł od osoby dla trasy nr. ” I”, pozostałe trasy 7 zł od osoby. Opiekunowie grup szkolnych biorą udział bezpłatnie.

Uczestnicy otrzymują : znaczek rajdowy; ciepły posiłek; możliwość zwiedzania zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz krypty Cieszkowskich; punkty na OTP i KOT; nagrody konkursowe; puchar dla najliczniejszej drużyny. W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2015 r. są ubezpieczeni, natomiast pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne poniesione lub wyrządzone szkody na trasie lub na mecie.
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.


Do zobaczenia na trasie.