2015-10-17 - XIII Wielkopolski Rajd "Wielcy Wielkopolanie - Karol Marcinkowski"

W imieniu organizatorów informujemy o imprezie - szczegóły w załączniku.