2015-11-08 - UWAGA! Powiatowe zakończenie sezonu turystycznego „Śladami Armii Krajowej”. Kostrzyn 8 listopada 2015 rok.

Wyjazd spod wierzby: niedziela godz. 9.00.
Jedziemy przez Kórnik.

Organizatorzy Rajdu:
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
/
/
Trasa IV, „Samodzielna”.
Każdy uczestnik według własnego uznania i opracowania (pieszo, samochodem lub rowerem). Na mecie najpóźniej należy zgłosić się o godz. 12.30.
/
/
Meta Rajdu:
Meta będzie zlokalizowana w Kostrzynie na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul. Poznańska 33. Czynna od godz. 11.00 do godz. 14.00.
/
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
- pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia
5 listopada 2015 r. do godziny 20.00.
Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi: dla trasy I „Śladami Armii Krajowej” - 10 złotych od osoby, natomiast pozostałe trasy 7 złotych od osoby. Wpisowe można wpłacić u kierowników tras lub na mecie rajdu.
Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- ciepły posiłek na mecie
- puchar dla najliczniejszej drużyny
- nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy „Kostrzyn i okolice oraz Armia Krajowa”.