2016-01-01 - Powitanie Nowego Roku.

Wyjazd 1 stycznia spod wierzby o godz. 12.00
Zerujemy liczniki i kręcimy pierwsze kilometry na 2016.
Do zobaczenia na trasie.