2016-10-01 - Ogólnopolski rajd Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego

Organizator Rajdu:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze:

Oddział Środowiskowy Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.

Trasa IV: „Nieznana” /dowolna/ – dowolna czyli każdy według własnego uznania rowerami, pieszo, samochodami. Uczestnicy tej trasy na metę muszą dotrzeć najpóźniej do godz. 12.30.

Meta Rajdu:

Meta Rajdu ulokowana będzie w Głuszynie przy Schronisku Szkolnym w pobliżu przystanku MPK „Głuszyna”.

Meta czynna w godz. od 12.00 do 14.00

Zgłoszenia uczestnictwa:

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna imienna lista) przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres mailowy:eugeniuszjacek.1@wp.pl do czwartku dnia 29.09.2016r do godz. 16.00.

Tel. kontaktowy: 727-923-641Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi 7,- zł od osoby. Opiekunowie drużyn biorą udział bezpłatnie Uczestnicy otrzymują:

- znaczek rajdowy

- ciepły posiłek na mecie

- nagrody-niespodzianki w konkursie wiedzy o P.E. Strzeleckim

- obejrzenie filmu o Pawle Edmundzie Strzeleckim