2017-11-19 - „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” Konarzewo

Organizatorzy Rajdu:

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.

Koło PTTK „Pędziwiatry” Dopiewo z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto.

Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto.

Komandor Rajdu: Henryk PELIŃSKI

.

.

.

Trasa V, Samodzielna

Każdy według własnego opracowania. Uczestnicy tej trasy są zobowiązani stawić się na mecie do godz. 12.30.Meta Rajdu:

Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie. Czynna będzie od godz. 11.00 do godz. 14.00.Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl . do dnia 15 listopada 2017 r (środa) do godziny 18.00.Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi: 10 zł od osoby na trasę I i II oraz 7 zł na pozostałe trasy.

Uczestnicy otrzymują:

-znaczek rajdowy

-ciepły posiłek na mecie

-puchary dla najliczniejszych drużyn

-zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Stęszewie trasy I i II

-nagrody dla najlepszych w konkursie wiedzy „Powstanie Weielkopolskie”Zapraszam do udziału.