2017-11-19 - „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” Konarzewo

Organizatorzy Rajdu:
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
Koło PTTK „Pędziwiatry” Dopiewo z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto.
Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto.

Komandor Rajdu: Henryk PELIŃSKI

Trasa V, Samodzielna

Każdy według własnego opracowania. Uczestnicy tej trasy są zobowiązani stawić się na mecie do godz. 12.30.

Meta Rajdu:
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie. Czynna będzie od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl . do dnia 15 listopada 2017 r (środa) do godziny 18.00.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi: 10 zł od osoby na trasę I i II oraz 7 zł na pozostałe trasy.

Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- ciepły posiłek na mecie
- puchary dla najliczniejszych drużyn
- zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Stęszewie trasy I i II
- nagrody dla najlepszych w konkursie wiedzy „Powstanie Weielkopolskie”

Zapraszam do udziału.