2018-02-18 - Walne zebranie - informacja

Zgodnie z planem, w dniu 16 lutego 2018 odbyło się w Restauracji Relaks: Walne zebranie sprawozdawczo-informacyjne członków ŚKR Żwawe Dziadki.

Wybrano przewodniczącego-prowadzącego zebranie, sekretarza i komisję skrutacyjną.

Prezes klubu przedstawił działania Zarządu i klubu w 2017r. t.j.: zaawansowanie spraw formalnych związanych ze zmianą prezesa i siedziby klubu, przypomniano imprezy rowerowe i reprezentacyjne w których brali udział członkowie klubu.


Sprawozdanie z zarządzania finansami przedstawił skarbnik, po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej przegłosowano przyjęcie sprawozdania.

Następnie przegłosowano udzielenie absolutorium na następny rok Zarządowi Klubu.

Przeprowadzono dyskusję n/t pozyskania środków na nową odzież sportową.

W planie na 2018 poza uczestnictwem w jednodniowych imprezach rowerowych jak i uczestnictwie w corocznych kilkudniowych imprezach wyjazdowych jak Green Velo czy Parki Krajobrazowe WLKP, podjęto plan zorganizowania wspólnego wyjazdu do Ciechocinka w sierpniu 2018.

Zebrano składki członkowskie i na grupowe ubezpieczenie rowerowe OC i NW dla chętnych.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Zachęcam do śledzenia informacji o wyjeździe do Ciechocinka.

Za Zarząd.

Mirek