2018-10-21 - XVI WIELKOPOLSKI RAJD „WIELCY WIELKOPOLANIE - Arkady Fiedler”

Informuję, zapraszam do udziału.

Organizator Rajdu:

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.

Koło Osiedlowe PTTK „Łaziki” Swarzędz zrzeszone w powyższym Oddziale.

.

.

.

Trasa III – „Dowolna” – dowolna (każdy według własnego opracowania) - samochodami, pieszo. Uczestnicy tej trasy muszą dotrzeć na metę najpóźniej do godz. 11.30.Meta Rajdu:

Meta rajdu ulokowana będzie w Puszczykowie ul. Słowackiego 1 na terenie Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.

Meta czynna w godz. od 11:00 do 14:00.Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi 15 zł od osoby na trasach autokarowo-pieszych oraz 10zł od osoby na pozostałych trasach.W ramach opłaty wszyscy uczestnicy otrzymują:

 znaczek rajdowy,

 bezpłatny wstęp do muzeum

 ciepły posiłek na mecie,

 punkty na OTP i KOT,

 nagrody w konkursie wiedzy o Arkadym Fiedlerze,

 puchary dla najliczniejszych drużyn


Wyjazd spod wierzby godz 8.50.Do zobaczenia na trasie.