2019-03-23 - Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - INFORMACJA

Zmiana w składzie Zarządu od 22 marca 2019 - patrz zakładka Żwawe Dziadki.
Wysokość składki członkowskiej za 2019 tzn. 50zł
Możliwość wpłaty na konto - patrz zakładka Żwawy kontakt.
Za Zarząd.
Mirek