2019-09-17 - XXII Rajd Rowerowy Szlakiem im. Maksymiliana Cygalskiego

Tradycyjnie informuję i zapraszam do udziału w rajdzie.

Zbiórka pod wierzbą o godz.9.30

Mirek