2021-07-24 - Śermski Sport KOŚCIAN

Wyjazd spod obiektu 9.00.
Trasa ok. 60 km.
Mirek