2006-12-08 - Powstanie klubu Żwawe Dziadki

Rok 2003 był rokiem obchodów 750-cio lecia otrzymania przez miasto Śrem praw miejskich. Prawa te przyznali miastu książęta wielkopolscy Bolesław nazywany Pobożnym oraz Przemysł I. Dla uświetnienia tych obchodów, śremski pływak długodystansowy w klasie masters - Roman Bartkowiak zobowiązał się do przepłynięcia rzeką Wartą odcinka 75 km. (z Lądu do Śremu)

I dokonał tego wyczynu!

Na Warcie towarzyszyła mu sztafeta pływacka a na lądzie grupa śremskich rowerzystów.
Byli to rowerzyści, którzy do tego czasu jeździli samotnie lub w mniejszych grupach.
Można powiedzieć, że ta wycieczka była zalążkiem Klubu "Żwawe Dziadki".W roku następnym pływakom na trasie ze Sławska do Śremu znowu towarzyszyła liczna grupa rowerzystów w składzie mocno zbliżonym do poprzedniego. Oprócz tego ta grupa rowerzystów uczestniczyła w imprezie pocztowo-filatelistycznej tzw. Poczcie rowerowej ze Śremu do Mchów w roku obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.Kolejny rok to znowu towarzyszenie pływakom. Tym razem z Dobrowa do Śremu.

Poza tym była Poczta rowerowa ze Śremu do Leszna szlakiem 4-go etapu Wyścigu Dookoła PolskiW 2006 roku Maraton Pływacki odbył się na trasie 200 km z Dobrowa do Poznania a my dzielnie towarzysząc pływakom przejechaliśmy w 4 dni około 450 km! Uczestniczyliśmy również w poczcie rowerowo-konnej Szlakiem Maksymiliana Cygalskiego: od dębu Floriana Dąbrowskiego rosnącego na terenie DPS - Klasztorek do dębu Jana Pawła II przy leśniczówce w Zaworach.Poza tym we wszystkie soboty w tych minionych latach spotykaliśmy się o 9.00 "pod wierzbą" (na starym targowisku) i jeździliśmy na krótsze lub dłuższe wycieczki.

Na przykład w 2006 roku pod patronatem "Tygodnika Śremskiego" zjeździliśmy szlaki rowerowe dookoła Śremu, które proponuje Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości - Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego.Te wspólne poczynania skłoniły nas do tego, by formalnie zarejestrować nasze grono. Po zasięgnięciu opinii w Gostyniu, w Drezdenku oraz w Świnoujściu złożyliśmy wniosek do starosty Śremskiego o rejestrację. Po wniesieniu kilku poprawek do Statutu wniosek Komitetu Założycielskiego został zweryfikowany pozytywnie i Starosta Śremski Pan Tadeusz Waczyński w dniu 2006-12-08 postanowił wpisać w Księdze ewidencyjnej dla Klubów sportowych działających w formie Stowarzyszenia pod numerem 2 Śremski Klub Rowerowy "ŻWAWE DZIADKI"

Na pierwszym Walnym Zebraniu członkowie Klubu wybrali Zarząd:
Włodzimierz Bobrowski - prezes
Kazimierz Ślazinski - wiceprezes
Bolesław Wojciechowski - skarbnik
Tadeusz Lulkiewicz - sekretarz
Zdzisław Żeleźny - członek Zarządu

Wybrano również Komisje Rewizyjną w składzie:
Bogusław Kuczyński - przewodniczący
Mieczysław Wojtkowski - wiceprzewodniczący
Czesław Marek - członek


W dniu 27 września 2013r. odbyło się "Walne Zebranie Nadzwyczajne", na którym w wyniku wcześniejszego złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa Włodka Bobrowskiego, wybrano nowy skład Zarządu.

Aktualnie przedstawia się on następująco:
Bogusław Kuczyński - prezes
Marek Lange - wiceprezes, skarbnik
Kazimierz Ślazinski - sekretarz
Mirek Hyżak - członek zarządu
Piotr Pieczykolan - członek zarządu
Mieczysław Wojtkowski - członek zarządu

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Jerzy Pałucha - przewodniczący
Florian Gabała - wiceprzewodniczący
Kazimierz Wojciechowski - członek


1-go kwietnia 2014 o godz. 18.00 spotkaliśmy się z burmistrzem Adamem Lewandowskim w Klubie Relax na okoliczność ufundowania nowych kompletów strojów rowerowych. Przybyli wszyscy najbardziej aktywni członkowie naszego klubu. Po oficjalnym podziękowaniu burmistrzowi za nowe stroje przez naszego prezesa "Sławka" Kuczyńskiego, przy skromnym poczęstunku rozmawialiśmy na wiele tematów. M. in. dowiedzieliśmy się o planach gminy w temacie nowych ścieżek rowerowych oraz wypożyczalni rowerów. Podzieliliśmy się informacjami o naszych planach na ten rok. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowej fotografii.


Środa 11 lutego, Klub Relaks godz. 18.00.
Zebrała się spora grupa członków klubu - 17 osób.
Prezes przedstawił program zebrania, po czym został wybrany na jego przewodniczącego.
Przedstawiono nowych członków klubu, udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto sprawozdanie komisji rewizyjnej po omówieniu finansów.
Przedstawiono ramowy program udziału w imprezach rowerowych - w tym temacie zapraszam do zakładek: Będzie żwawo i Żwawe aktualności, w których szczegóły już są lub niebawem się pojawią.
Planujemy udział m. in. w imprezach: Rajd Katyński, Rajd Ponec, Rajd Szurkowskiego, VII Zlot Społeczności Rowerzystów w Skarżysku Kamiennej, maraton pływacki Romana Bartkowiaka 16/17 lipca 2015.

Zdecydowanie godna polecenia jest nasza główna tegoroczna impreza: Rajd Czeski; komandor: Janusz Szuflita. Serdecznie zapraszamy szczególnie sympatyków - z klubu pojedzie ok. 8 osób.W dniu 17 marca 2017r. odbyło się "Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze", na którym w wyniku złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa Bogusława Kuczyńskiego "Sławka", wybrano nowego Prezesa Zarządu. Został nim Mirosław Hyżak, dotychczasowy członek Zarządu.
Aktualnie skład Zarządu ŚKR Żwawe Dziadki przedstawia się następująco:
Mirosław Hyżak - prezes
Marek Lange - wiceprezes, skarbnik
Kazimierz Ślazinski - sekretarz
Piotr Pieczykolan - członek zarządu
Mieczysław Wojtkowski - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Pałucha - przewodniczący
Florian Gabała - wiceprzewodniczący
Kazimierz Wojciechowski - członekWalne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 22 marca 2019.
Zmiana w składzie Zarządu.
Prezes, skarbnik: Mirosław Hyżak
Wiceprezes: Stefan Bartkowiak
Sekretarz - Kazimierz Ślazinski
Członek zarządu - Piotr Pieczykolan
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Pałucha - przewodniczący
Florian Gabała - wiceprzewodniczącyWalne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 14 luty 2022.
Skład Zarządu:
Prezes, skarbnik: Mirosław Hyżak
Wiceprezes, sekretarz: Stefan Bartkowiak
Członkowie Zarządu: Piotr Pieczykolan, Kazimierz Czeterbok, Kazimierz Ślaziński.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Florian Gabała, Wiesław Kupidura, Eugeniusz Michalski.